Immigration Law Aid
English | Русский | Tagalog | Español
  • ARTICLES
  • NEWS AND UPDATES
MABUHAY! ETO ANG LAW OFFICE NI ALEXEI KRASUTSKY

Ang Law Office ni Alexei Krasutsky ay nagbibigay serbisyo sa mga mamamayan ng iba't-ibang bansa para tulungan o gabayan sa pagkuha ng famiy sponsored visa at employment/business based visas. Kabilang dito ang mga nobya o fiancee/spousal visa; investor/traider visa; business visit visa; outstanding individual visa, at iba pa. Si Mr. Krasutsky ay nag bibigay serbisyo rin para depensahan ang mga taong nahaharap sa deportasyon. Ang aming Law Office ay nakikipag tulungan din sa adoption agencies para tulungan ang mga magulang o mag asawa na gustong mag ampon.

Ang aming tagumpay ay nakabatay sa mataas na kalidad ng aming customer service and mabilis na pag tugon sa mga katanungan and panganganga ilangan ng aming mga kliyente.

Si Mr. Krasutsky ay dati ring immigrant na nakapunta sa United States sa pamamagitan ng pag kuha ng Student Visa at pag katapos ay nag apply sya ng adjustment of status and naturalization. Si Mr. Krasutsky ay nag tapos at nakakua ng kanyang Juris Doctor (JD) degree sa Indiana University School of Law, Indianapolis. Bago iyon, nagtapos din sya sa Moscow State University - ang pinakamataas at prehistiryosong unibersidad sa Russia

Ang aming opisina ay nagbibigay ng konsultasyon sa buong spectrum ng Immigration Law. Ang aming opisina ay tumutulong sa mga kliyente sa pagkuha ng Green Card at Citizenship. Gagabayan namin kayo sa interview process sa USCIS. Kung ikaw ay bikitima ng domestic violence, ikaw ay baka maaaring manatili sa United States sa ilalim ng VAWA. Kami ay nagbibigay rin ng tulong for securing asylum sa USA o sa pag kuha ng refugee status.

Ang aming opisina ay nagbibigay ng serbisyo sa wikang  Ingles, Russian , Espanyol, Hapon at Tsino (Mandarin).
  • CONTACT FORM
  • Please enter the required information to inquireAvvo - Rate your Lawyer. Get Free Legal Advice.